Chiếu rồng đá

Chiếu rồng đá là công trình kiến trúc được đặt tại lối ra vào của bậc tam cấp tại nhà thờ họ, đình chùa hay khu lăng mộ đá.

Chiếu rồng đá còn được thể hiện được sự uy nghi, tôn nghiêm, trang trong ở các nơi linh thiêng như chùa chiền, miếu mạo.

Nhận thi công xây dựng các hạng mục như chiếu rồng, rồng bậc thềm, đá bậc tam cấp, cột đá cho các công trình tâm linh.

0982.583.000