Lan can đá

100

Lan can đá hay còn gọi hàng rào đá, bờ rậu đá là bộ phận bao quanh bảo vệ các công trình như: Nhà thờ họ, Đình, Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, Khu lăng thờ, khuôn viên biệt thự, dinh thự, khu di tích lịch sử, công viên, …